J. Dubová, pí Václavíková

Jana Dubová a paní Václavíková po odhalení pamětní desky.

Foto Petr Mendřický.