Weiss - obsah

Úvod
1. světová válka
Tockoje
– realita
– tyfus
Legie
Sny
Fantazie
– svébytné světy
– weissovská realita
Dobro a zlo
Politické strany
Hledání hodnot
Hledání východiska
Dílčí inspirace
Okupace
– krajina dětství
– Praha
– dobro a zlo
– realita
– satira
– drama
Nová realita
“Vědecká fantazie”
Připomenutí
Odkazy
Přehled samostatně knižně vydaných Weissových prací
Ediční poznámka